دکتر شریف نژاد:پویایی مدیریت شهری با مشارکت شهروندان محقق می شود
شماره : DR.J.SH-1389623   
24 شهریور 1389 ساعت 13:06

معاون اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرداری تبریز شاخصه های شهروند نمونه را برخورداری از سرمایه فرهنگ عمومی، آشنا و آگاه بودن به حقوق و قوانین مدنی و آگاه و علاقمند بودن به موضوعات و مسائل محلی و شهری ملی و بین المللی برشمرد...

معاون اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرداری تبریز در مراسم تجلیل از شهروندان نمونه در حوزه فضای سبز بر ضرورت نگاه اجتماعی و فرهنگی به شهر و شهروندان در اداره امور شهری تأکید کرده و گفت: باید از این دیدگاه به شهر و شهروندان پرداخته و در طرح ها و پروژه های شهری بر نقش و مشارکت موثر شهروندان در اداره امور فرهنگی و شهری شهروند مدار برسیم.

به گزارش امور مطبوعات معاونت اجتماعی، فرهنگی شهرداری تبریز دکتر شریف نژاد شاخصه های شهروند نمونه را برخورداری از سرمایه فرهنگ عمومی، آشنا و آگاه بودن به حقوق و قوانین مدنی و آگاه و علاقمند بودن به موضوعات و مسائل محلی و شهری ملی و بین المللی برشمرد و با اشاره به امضاء تفاهم نامه های فرهنگی بین معاونین اجتماعی کلان شهرها درباره شاخص های انتخاب شهروند نمونه گفت: شهروند قانون مدار، شهروند هویت مدار و شهروند مشارکت مدار چهار محور کلی هستند که شهروندان نمونه و افتخاری در این ابعاد سنجیده می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مهم ترین معیارهای مشخص شده برای شهروند نمونه در حوزه فضای سبز کسانی را در برمی گیرد که در حراست از فضای سبز و میراث طبیعی و محیط زیست با شهرداری همکاری تنگاتنگی داشته باشند که در این راستا شهروندان تبریزی همیشه در طول تاریخ جز اوّلین ها بوده اند .

دکتر شریف نژاد ، در پایان با اشاره به تأثیرات فضای سبز در کاهش آلودگی هوا و ترافیک و نقش آن در زیبایی آفرینی شهر و تأثیر مثبت آن در روح و روان از مدیر عامل جوان و خلاق سازمان پارک های شهرداری قدردانی نمود و پاکیزگی فضای شهری و فضای شهری مطلوب را منوط به احساس مسئولیت شهروندان نسبت به آینده شهر و سلامت خودشان عنوان کرد.