وظیفه عمده شهرداری پایدار نمودن محیط زندگی شهری است
شماره : DR.J.SH-1389331   
31 خرداد 1389 ساعت 17:57

وظیفه عمده شهرداری پایدار نمودن محیط زندگی شهری است و شکل نگرفتن مدیریت واحد شهری از چالش های مدیریت شهر در ایران بشمار می رود...

معاون اجتماعی، فرهنگی وهنری شهرداری تبریز گفت: وظیفه عمده شهرداری پایدار نمودن محیط زندگی شهری است و شکل نگرفتن مدیریت واحد شهری از چالشهای مدیریت شهر در ایران بشمار می رود.
دکتر جواد شریف نژاد ، در همایش معرفی سایت های باستان شناسی شهر تبریز و ارتباط آن با انسانشناسی که با حضور اساتید دانشگاه، صاحبنظران و مورخان و دانشجویان برگزار می شد ضمن اعلام این مطلب "فرهنگ" را یکی از مقوله های بنیادین زندگی ذکر کرد و شهرهای فرهنگی را شهرهای حامل تمدن دیرینه و دارای ارزش برای جهانیان عنوان کرد.
وی در ادامه شاخص های شهرهای فرهنگی را بناهای تاریخی ، خرده فرهنگ ها ، صنایع دستی،آداب و رسوم فولکلوره و منابع زیست بوم شهرها قلمداد نمود و این منابع را لازمه داشتن شهر فرهنگی و توسعه اجتماعی و سیاسی جوامع شهری برشمرد.
دکتر شریف نژاد در ادامه با اشاره به این که کهن شهر تبریز در عرصه تاریخ نماد بی بدیل تاریخ از فرهنگ می باشد شیوه های زندگی در شهر را به دو نوع شیوه عقلانی با استفاذه از شاخص های زندگی و شیوه عرضی و عامی زندگی در شهر با استفاده از آموزش شهروندی تقسیم بندی کرد و افزود: هدف مسئولین اجرائی شهرداری و شورای اسلامی شهر هدایت و نظارت بر اعمال اجرائی بر شیوه های عقلانی می باشد وی در ادامه خواستار نظرات صاحبنظران این عرصه از علم برای اجرای بهتر برنامه ها شد.
معاون اجتماعی، فرهنگی وهنری شهرداری درادامه عمده ترین مشکلات بافت تاریخی را مشکلات کالبدی عملکردی مشکلات اجتماعی فرهنگی و مشکلات مدیریتی عنوان کرد و با اشاره به وظائف مدیریت شهری برنامه ریزی کنترل منابع نایاب زمین را همان حفظ و نگهداری اماکن تاریخی ذکر کرد و نابودی منابع فرهنگی در شهرها را از خطرات عمده مشکلات و مسائل شهرنشینی عنوان نمود.