معاون اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرداری تبریز از تأسیس بنیاد تبریز شناسی در آینده ای نزدیک خبر داد
شماره : DR.J.SH-1389118   
31 فروردين 1389 ساعت 01:33

دکتر جواد شریف نژاد ، با اشاره به اهتمام شهرداری در جهت مسائل فرهنگی و اجتماعی و نام گذاری سال 89 به نام "سال فرهنگ" در کلان شهر تبریز، یکی از مهم ترین گام های بسترسازی این فعالیت ها را تأسیس بنیاد تبریز شناسی و بررسی زوایای پیدا و پنهان شهر تبریز در گذر تاریخ عنوان کرد...

در اولین جلسه ی هم اندیشی "تبریز در گذر تاریخ" که با حضور اساتید دانشگاه، صاحبنظران، مورخان و کارشناسان حوزه تاریخی برگزار شد ، دکتر جواد شریف نژاد ، با اشاره به اهتمام شهرداری در جهت مسائل فرهنگی و اجتماعی و نام گذاری سال 89 به نام "سال فرهنگ" در کلان شهر تبریز، یکی از مهم ترین گام های بسترسازی این فعالیت ها را تأسیس بنیاد تبریز شناسی و بررسی زوایای پیدا و پنهان شهر تبریز در گذر تاریخ عنوان کرد.

معاون اجتماعی ، فرهنگی و هنری شهرداری کلان شهر تبریز گنجاندن طرح طرح حمایت از پایان نامه های فوق لیسانس و دکترای دانشجویان در حوزه تاریخ و رویدادهای تاریخی شهر تبریز و همچنین چاپ کتابی نفیس و ماندگار در خصوص تاریخ این شهر را از برنامه های شهرداری خواند و خواستار نظرات صاحب نظران و اساتید امر برای اجرای هر چه بهتر این برنامه ها شد.

شایان ذکر است به دنبال انجام مراحل مقدماتی و همچنین خرید خانه تاریخی "ختایی ها" برای پایه گذاری بنیادشناسی توسط شهرداری کلان شهر تبریز، جلسات هم اندیشی "تبریز در گذر تاریخ" در جهت ارزیابی، برنامه ریزی و سیاست گذاری این بنیاد در معاونت اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرداری تبریز برگزار می شود .